WELKOM


Het is een van de intrigerendste historische projecten van de afgelopen decennia: de serie Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen van Jan Buisman. Zeven delen zijn verschenen, Buisman werkt (met ondersteuning) rustig door aan de periode 1825 tot 2000. Daarmee is een zeer betrouwbaar, zeer verhelderend en bovenal zeer leesbaar historisch document tot stand gebracht dat ook internationaal zijn weerga niet kent. 

“De beroemde Franse historicus Emmanuel Le Roy Ladurie schreef: "Ik raad iedereen aan Nederlands te leren, om het werk van Buisman te kunnen lezen."


  • Jan Buisman werkt aan zijn enorme standaardwerk Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen.
    Meer informatie over dit werk vindt u hier.

  • Heerlijke dikke leesboeken boordevol historische feiten over het weer en de geschiedenis er omheen. Verteld door een rasverteller: Jan Buisman.

  • "Een magistraal werk - generaties historici zullen er veel plezier van hebben, dat weet ik zeker. Enige tijd geleden mocht ik tijdens een dinertje naast de grote Emmanuel Le Roy Ladurie zitten, en er was maar één Nederlander waar hij het voortdurend over had: Jan Buisman - Buuiiismaan zei hij!" (Geert Mak)


Duizend jaar weer 7.

In 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. De jaren 1800-1825 zijn uiterst bewogen jaren, niet alleen door de vele watersnoden, maar ook door ingrijpende gevolgen van de Napoleontische oorlogen, inclusief een Engelse invasie in Zeeland, dienstplicht voor duizenden Nederlanders voor de tocht naar Rusland, de bevrijding en het nieuwe Koninkrijk onder Willem I.

 

   

Duizend jaar weer 6.

In de jaren 1751 tot 1800 gebeurt in de Nederlanden opnieuw veel, niet alleen door de vele natuurrampen (veel watersnoden), maar ook door oorlogen en vooral door de inval van de Fransen in België en Nederland, die een langdurige bezetting inleidde. Bij al die rampen en oorlogen, bijvoorbeeld in 1799 in Noord-Holland, speelde het weer een belangrijke rol.

 

Duizend jaar weer 5.

De periode van 1675 tot 1750 is voor het Nederlandse weer een ingrijpende periode. Er komen steeds meer meetinstrumenten beschikbaar. Maar de verhalen achter de cijfers vind je alleen bij Jan Buisman

 

   

Duizend jaar weer 4.

De jaren 1575 tot 1675 zijn voor Nederland een veelbewogen tijd, met o.a. de Tachtigjarige Oorlog, drie zeeoorlogen met Engeland en het Rampjaar 1672. En we zitten in de Kleine IJstijd.

 

Duizend jaar weer 3.

Deel 3 van Buisman bestrijkt de jaren 1450 tot 1575. Daarin de warmste zomer uit de geschiedenis (1540), zware overstromingen, de Beeldenstorm en nog veel meer.

 

   

Duizend jaar weer 2.

Deel 2 van Duizend jaar weer gaat van 1300 tot 1450, met het barre begin van de ‘waanzinnige’ 14de eeuw, de Zwarte Dood, de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de Elisabethsvloed van 1421.

 

Duizend jaar weer 1.

In dit deel een uitvoerige inleiding over historisch (weer)onderzoek, en weerbeschrijvingen van het jaar 764 tot 1300.

 

   


Uitgeverij Van Wijnen

Postbus 172, 8800 AD Franeker, Telefoon 06-83971901, E-mail: info@uitgeverijvanwijnen.nl.

Drs. J. Buisman
Geboren in Culemborg (1925), getogen in Borculo en Den Haag. Opleiding HBS B en Chr. Kweekschool. Dankzij de moed van Dr.J.N.I.M. Geurts, rector Lyceum Stokroosplein, kon hij in 1943 bij een razzia ontsnappen aan de zogeheten Arbeitseinsatz. Geurts slaagde erin de leerlingen die gezocht werden te waarschuwen, terwijl in elke klas verraders zaten. Van 1947-1958 werkte hij aan diverse Haagse basisscholen (minus twee jaar militaire dienst als codist) en van 1958-1986 aan het Haagse St.-Janscollege (later Hofstadcollege).

 

Op latere leeftijd studeerde hij aardrijkskunde en geschiedenis en behaalde aan de U.v.A. zijn doctoraal examen Historische Geografie. Hij publiceerde tal van artikelen en ruim twintig boeken, waaronder Weer of geen Weer?, Bar en boos, Nederland zoals het was, zoals het is, Zuid-Holland vanuit de lucht, Van Buysvaarder tot Buisman, en de Spectrum-Wereldatlas (red.).

Na zijn pensionering schreef hij tot nog toe zeven delen van Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Zijn aandacht gaat uit naar stormen en stormvloeden, naar weergaloze winters en zinderende zomers, en naar de invloed van het weer op het dagelijks leven van de minder bedeelden, en op historische gebeurtenissen, zoals veldtochten en zeeslagen.

 

Voor zijn werk kreeg hij in 1997 de Marcel Minnaertprijs van de Unie Nederland-Vlaanderen en in 2015 de Dr. J. van der Bilt-prijs van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. In 2011 ontving hij een koninklijke onderscheiding en in 2017 kreeg hij uit handen van prinses Beatrix de Zilveren Anjer.